Projekt ustawy implementuje tzw. dyrektywę morską z 17 czerwca 2008 r., której celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód morskich do 2020 r. W ustawie pojawić się ma nowy rozdział: ochrona środowiska wód morskich. Projekt wprowadza przepisy dotyczące opracowania i wdrożenia strategii morskiej oraz katalog działań z tym związanych. Zgodnie z propozycją nowelizacji wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich będzie opracowywał Główny Inspektor Ochrony Środowiska w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej, ministrem właściwym ds. rybołówstwa i prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Z kolei minister właściwy ds. gospodarki morskiej będzie przekazywał GIOŚ analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich, a także kosztów degradacji środowiska.

20 listopada Komisja wniosła poprawkę w art. 15 ust. 1, ustalając maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również na 2022 r. i nie określając limitu w 2012 r., ponieważ ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia (co oznacza prawdopodobnie początek 2013 r.). Teraz przeprowadzone zostanie drugie czytanie projektu w czasie zaplanowanego na 23 listopada bloku głosowań.