Przedstawiciele portu w Gdyni od kilku lat podkreślają, że budowa obrotnicy, która pozwala na obrócenie jednostki przed wejściem do portu, jest strategicznym przedsięwzięciem dla przyszłości firmy.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) poinformował na swojej stronie internetowej, że „w Porcie Gdynia rozpoczęto budowę nowej obrotnicy”. „W ramach programu Port Gdynia 2030, trwają obecnie intensywne prace nad jednym z najważniejszych zadań, jakim jest budowa nowej obrotnicy, która powinna być gotowa do obsługi większych statków, w tym przede wszystkim kontenerowców, w drugim kwartale 2018 r.” – poinformowała spółka.

Port zakłada, że realizacja inwestycji będzie „kolejnym milowym krokiem w historii Portu Gdynia”. Ocenia, że będzie to przede wszystkim „szansa na wzrost przeładunków kontenerów”.

Pierwsza faza realizacji obrotnicy obejmuje przede wszystkim zburzenie pirsu nr 3 o długości 240 m (Nabrzeże Gościnne), które port kupił od stoczni Marynarki Wojennej w styczniu 2014 r. Poinformowano, że „obecnie trwają prace rozbiórkowe, polegające na demontażu płyt umocnienia dna (...) przy Nabrzeżu Gościnnym”. Prace prowadzone są od kilku tygodni pod wodą przez sześciu nurków. Podano, że „udało się wydobyć 140 płyt umocnienia dna. Masa jednej takiej płyty mieści się w granicach około 10 ton”.

Podano, że „prace rozbiórkowe na powierzchni zostały zrealizowane w ponad 30 proc.” Port poinformował, że w najbliższym miesiącu będą wyrywane pale żelbetowe. Pierwsza skrzynia z rozbieranego Nabrzeża Gościnnego zostanie wyjęta w styczniu 2018 r. Jak podano, jedna skrzynia ma ponad 9 m wysokości i podstawę o wymiarach 18,5 na 6 m. Łącznie ma być usuniętych 13 skrzyń. Trzy skrzynie, z powodu złego stanu technicznego, będą zutylizowane, natomiast pozostałych dziesięć ma być wykorzystanych do dalszych inwestycji planowanych przez Port Gdynia.

Większe jednostki będą mogły wpływać do portu w Gdyni nie tylko dzięki budowie nowej obrotnicy, ale też dzięki poszerzeniu wejścia do portu oraz pogłębieniu toru podejściowego i akwenów wewnętrznych do 16,5 m. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia uzyskał zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej na poszerzenie wejścia wewnętrznego do portu z dotychczasowych 100 do 140 m. „Ta decyzja ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Portu Gdynia” – tłumaczył wiceprezes ZMPG Grzegorz Dyrmo. „Bez poszerzenia wejścia wewnętrznego nie byłoby możliwości wpłynięcia statków o tak znacznych gabarytach” – dodał.

Po realizacji tych inwestycji Port Gdynia stanie się portem głębokowodnym. Obecnie jedynym polskim portem głębokowodnym jest port w Gdańsku.

Zakłada się, że dzięki nowej obrotnicy do portu w Gdyni będą mogły wpływać statki o długości do 400 m. Teraz port może przyjąć statki o maksymalnej długości ok. 320-330 m (masowce) i ok. 240 m (kontenerowce). Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 jego zdolność przeładunkowa wyniesie ok. 44,5 mln ton. W 2016 r. port przeładował 19,5 mln ton, o 7,4 proc. więcej niż w 2015 r. Od stycznia do września 2017 r. port przeładował 15,6 mln ton, o 8,8 proc. więcej niż a analogicznym okresie roku poprzedniego. (PAP)