Na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opublikowana została Lista zakwalifikowanych wniosków (w ramach edycji na 2018 rok) o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Urząd poinformował, że w roku 2018 dofinansowaniem objęte zostaną 24 inwestycje gminne i powiatowe o łącznej wartości ponad 98 mln zł, z czego 43,7 mln zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Realizacja inwestycji pozwoli na zmodernizowanie ponad 74 km dróg lokalnych w województwie pomorskim.

Ma być zmodernizowanych ponad 19 km dróg gminnych, m.in. na terenie gmin: Przodkowo, Brusy, Czarne, Pelplin, Nowa Karczma, Sierakowice, Chmielno, Sztutowa i gminy miasta Łeby. Do planowanych czternastu inwestycji o największej wartości należą: przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno - Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy (9,6 mln zł), przebudowa z rozbudową ul. Kościuszki w Łebie (4,9 mln zł) oraz przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul. Szpitalna, ks. bpa. Dominika i Sportowa w Pelplinie (4,8 mln zł).

Modernizacja ma objąć ponad 55 km dróg powiatowych, m.in. na terenie powiatów: chojnickiego, sztumskiego, puckiego, kościerskiego, kartuskiego, lęborskiego, bytowskiego, słupskiego i wejherowskiego. Do planowanych dziesięciu inwestycji o największej wartości należą: rozbudowa ok. 4 km drogi powiatowej wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz (9,5 mln zł), rozbudowa drogi na odcinku Charzykowy - Chojniczki wraz z przebudową drogi na odcinku Charzykowy - DW212 (6,5 mln zł), przebudowa drogi w powiecie słupskim Głobino – Kusowo (6 mln zł).

W powiecie kościerskim mają być zrealizowane dwie inwestycje, celem jednej z nich jest poprawa dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu poprzez polepszenie stanu ok. 14 km odcinka drogi Kościerzyna – Wdzydze (prawie 6 mln zł). Natomiast poprawa dostępności obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo oraz przez gospodarkę leśną jest celem przebudowy łącznie ok. 9 km odcinków dróg powiatowych w gminach Stara Kiszewa i Nowa Karczma (3,1 mln zł).

W powiecie bytowskim ma być zmodernizowanych ponad 16 km dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy o łącznej wartości ok. 4,6 mln zł.

Urząd Wojewódzki zastrzega, że „w przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych lista inwestycji objętych dofinansowaniem będzie rozszerzana o kolejne projekty znajdujące się na liście rankingowej”.

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej od 2009 r. udało się w województwie pomorskim łącznie zrealizować prawie 300 inwestycji. Pozwoliło to na modernizację prawie tysiąca kilometrów dróg lokalnych. Województwo na ten cel otrzymało prawie pół miliarda złotych dotacji. (PAP)