Z sondy przygotowanej przez serwis nieruchomości Dompress.pl  wynika, że zmiany w przepisach dotyczące szerokości miejsc postojowych mogą wpłynąć na wzrost ich ceny, nawet o 7-8 proc.  Przedstawiciele deweloperów zwracają jednak uwagę, że znacznie większym problemem są niska podaż gruntów i wzrost kosztów.

Mieszkania podrożeją

Ceny garaży są już wyższe w Wawel Service, a będą w Ataner.  - Nastąpił skok w przedziale od 3000 zł do 5000 zł za mkw. miejsca postojowego, co jest efektem wprowadzenia nowych regulacji. Jednocześnie w naszych inwestycjach stosujemy tak zwane maszynki, czyli miejsca postojowe, gdzie cztery auta mieszczą się na dwóch miejscach – mówi Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service.

Czytaj w SIP LEX:
Stanowiska postojowe dla samochodów w świetle nowych przepisów - koementarz praktyczny Martyny Sługockiej >>

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – odległości i parametry, komentarz praktyczny Jakuba Mazurkiewicza >>

Z kolei Ataner szacuje, że z powodu zmian ceny miejsc postojowych wzrosną o około 7-8 proc. Piotr Zagórskiz Nexity Polska nie wyklucza   podwyżek cen miejsc garażowych w kolejnych projektach. – te, które aktualnie oferujemy nie uległy zmianie. Zgodnie z założeniami naszej polityki, nie zmieniamy zasad w trakcie gry – podkreśla.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A. mówi, że zdecydowana większość inwestycji będących aktualnie w sprzedaży to projekty realizowane na starych warunkach.  Jego zdaniem zmiana ta spowoduje wzrost kosztów realizacji projektów. - Trudno jednak powiedzieć, na ile przełoży się to na wzrost cen nowych miejsc postojowych - mówi Kujawski. I dodaje, że w porównaniu z innymi kłopotami, z jakimi spotykają się dziś firmy deweloperskie, wynikającymi z niskiej podaży gruntów, wzrostu ich cen, czy wzrostu kosztów wykonawstwa, zmiana wielkości miejsc postojowych wydaje się być najmniejszym zmartwieniem.   Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE też uważa. Że jest to kolejny czynnik cenotwórczy, który wraz ze wzrostem kosztów robocizny oraz cen gruntów wpływa na podwyżki cen mieszkań.

Ceny bez zmian

Wiele miesięcy wcześniej do zmiany przepisów przygotowały się Cordia Polska i Matexi Polska.  - Dlatego zwiększenie szerokości nie pociągnęło za sobą wzrostu ich cen – zapewnia Michał Melaniuk, dyrektor zarządzający Cordia Polska.  Również Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska zapewania, że wprowadzone regulacje nie zaskoczyły go i firma nie była zmuszona do podniesienia cen miejsc parkingowych. - Wnikliwie obserwuje, zarówno sam rynek, jak i regulacje oraz zmiany prawa mające wpływ na jego funkcjonowanie. - Staramy się bardzo szybko na nie reagować i uwzględniać ewentualne nowe wymogi już na wczesnym etapie projektowania budynków - tłumaczy Bednarek.

Co się zmieniło

Z początkiem 2018 roku zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 wkietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*. Przepisy obejmujące kwestię stanowisk postojowych ujęto w nowym rozdziale zatytułowanym „Parkingi i garaże dla samochodów”.  Zmieniła się m.in. definicja parkingu. Obecnie jest to wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują. - Aby określony teren został uznany za parking, musi być więc wydzielony z przestrzeni właśnie w tym celu - pisze Martyna Sługocka w SIP LEX.

 

 

Znaczącej zmianie uległ  § 19, który w ust. 1 określa minimalną „odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska”. Dla samochodów osobowych jest to:

  • 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk;
  • 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
  • 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych.

Nowością jest wprowadzenie podobnych regulacji w odniesieniu do stanowisk dla aut innych niż osobowe. Odległość musi wynosić 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk  i 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych. Zmianie uległy również wymiary stanowisk postojowych. Obecnie wynoszą one co najmniej:

  • 2,5 m szerokości i 5 m długości – w przypadku samochodów osobowych;
  • 3,6 m szerokości i 5 m długości – w przypadku tych, użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.