Plany ochrony przygotowuje Instytut Morski na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podkreśla, że Zatoka Pucka jest i będzie otwarta dla surferów i żeglarzy, a dzięki planom ochrony zyska natura i turystyka.

Projekty planów nie przewidują wprowadzania zakazu uprawiania sportów wodnych, takich jak surfing czy żeglarstwo na wodach Zatoki Puckiej. Takie formy sportów wodnych nie stanowią zagrożenia dla przyrody Zatoki. Chronione będą jedynie fragmenty Zatoki np. tarliska w ujściu rzek Płutnicy i Redy. Plan ochrony uporządkuje sytuację i wyznaczy ramy bezkonfliktowego korzystania z akwenu.

Więcej: www.gdos.gov.pl