Firmy budowlane nadal nielegalnie usuwają azbest. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ubiegłym roku około 30-35 proc. firm nie umieściło tablic ostrzegających o zagrożeniu azbestem, a co szósta z nich w ogóle nie wyznaczała strefy, w której wykonywała prace groźne dla życia lub zdrowia.
40 proc. przedsiębiorstw nie prowadziło rejestrów pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych a co piąta firma w ogóle nie zgłaszała PIP i Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego, że usuwa materiały zawierające azbest. PIP zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki o przygotowanie projektu nowelizacji rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest i zaostrzenie wymogów bhp wobec firm, które się tym trudnią. Zaproponowała, by musiały one informować PIP co najmniej dziesięć dni przed rozpoczęciem takich prac. Resort gospodarki uznał wniosek inspekcji za nieuzasadniony.

źródło: Gazeta Prawna, 7 października 2008 r., Łukasz Guza