Prezes Urzędu Patentowego twierdzi, że już teraz obserwowane jest zgłaszanie do Urzędu nowych rodzajów znaków, takich jak znaki dźwiękowe, multimedialne, ruchome. I stwierdza, że zgłoszenie w ramach szybkiej ścieżki jest bardzo proste. 

Prosta procedura zgłoszeniowa

- Wystarczy wypełnić jeden z interaktywnych formularzy, który waliduje informacje i na dodatek wyliczy nam opłatę, jaka powinna być uiszczona za to zgłoszenie - mówi. Według Prezes UP, w ramach szybkiej ścieżki można też dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego, gdyż wzory przemysłowe i znaki towarowe to dwie kategorie praw własności, które się najszybciej zmieniają.
- Działania Urzędu Patentowego zmierzające do znacznego skrócenia czasu oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszeń m.in. o znakach towarowych i wydanie decyzji administracyjnych należy ocenić bardzo pozytywnie - ocenił rzecznik patentowy Maciej Priebe, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy. I zaznaczył, że innowacje, a w szczególności chronione prawa IP w tym patenty, budujące pozycję na rynku oraz wartość przedsiębiorstw odgrywają dużą rolę w gospodarce. 

 


- Nasi przedsiębiorcy dostrzegli potencjał we wzornictwie przemysłowym. Jesteśmy na siódmym miejscu pod względem liczby zgłoszeń wzorów przemysłowych w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Jest to system globalny. Przed nami są takie potęgi jak Chiny czy USA - mówiła podczas zorganizowanej w środę konferencji Prezes UP RP. - Po pierwszym kwartale tego roku jesteśmy na piątym miejscu. Mam nadzieję, że szybka ścieżka przyczyni się do większej popularyzacji zgłaszania znaków - stwierdziła Demba-Siwek.

Więcej zgłoszeń patentowych w Polsce

Uczestniczący w Konferencji wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zwracał uwagę, że podczas gdy Urzędy patentowe w UE odnotowały wyraźny spadek liczby patentów, to w Polsce w 2020 r. liczba zgłoszeń patentowych wzrosła. Jego zdaniem wynika to nie tylko z pracowitości pracowników i dobrze przemyślanych rządowych programów pomocowych, ale też z tego, że "mamy kreatywnych przedsiębiorców, naukowców, innowatorów, technologów, inżynierów". - Nauka, badania, innowacje wspierane przez silny system patentowy, jaki mamy w Polsce, są dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek - m.in. po to, żeby jak najmocniej wesprzeć proces ożywienia gospodarczego - mówił.

Czytaj także: Mimo pandemii więcej unijnych patentów z Polski>>

- Wybuch pandemii stanowił wielkie wyzwanie dla światowej gospodarki oraz codziennego życia ludzi. Już dzisiaj wiadomo, że będzie miał też daleko idące konsekwencje, wykraczające poza rozprzestrzenianie się choroby. Stał się siłą napędową kreatywności i innowacji. Świadczy o tym choćby wzrost liczby zgłoszeń patentowych w Polsce. Genialny pomysł, kreatywna myśl lub nowa technologia zaprojektowana przez jedną osobę lub - coraz częściej - przez interdyscyplinarne zespoły, mogą poruszyć świat i przyspieszyć jego rozwój, a przede wszystkim wzmocnić konkurencyjność gospodarki. Jestem przekonany, że także polskiej – mówił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.