Tak - zapowiada Józef Nowicki, prezydent miasta. Czy to deklaracja bez pokrycia? Bynajmniej. Ilość niebezpiecznych wyziewów z papierosa czy grilla porównywana do emisji od lat popularnych na świecie spalarni nie jest niczym nowym. Wielki zakład termicznie utylizujący odpady w stolicy Austrii zbudowany w samym centrum miasta o przepięknej architekturze jest tego dobitnym przykładem. Ogromne doświadczenie w tym zakresie mają Szwedzi, którzy pierwszą spalarnię śmieci zbudowali już sto lat temu i to oni znajdują się w czołówce państw, które coraz mocniej śrubują normy czystości spalin.

„Obecnie nie chodzi tylko o unieszkodliwianie odpadów - dzisiaj odpady traktowane są jako cenne paliwo” powiedziała Małgorzata Skucha – zastępca prezesa Zarządu NFOSiGW podczas konferencji prasowej towarzyszącej uroczystemu podpisaniu umowy z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie – MZGOK Sp. z o.o. I rzeczywiście, projekt porządkujący gospodarkę odpadami subregionu konińskiego, obejmujący 30 gmin powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego (łącznie ponad 330 tys. zainteresowanych osób) zakłada produkcje 18 MW mocy energii cieplnej i blisko 5 MW energii elektrycznej. Energia pochodzić będzie z przetwarzania blisko 100 tysięcy ton śmieci rocznie. Jak się okazuje tylko ten projekt, spośród wielu, jakie Polska może realizować w przyszłości, bez problemów przeszedł ocenę oddziaływania na środowisko, ponieważ….. tym razem nie było protestów ekologów. Stanisław Gawłowski – wiceminister środowiska uczestniczący w uroczystości – podkreślając, że protesty skutkują często wstrzymaniem inwestycji na lata, przypomniał trudne początki konińskiego przedsięwzięcia. Dopiero wielki wysiłek regionu oraz wsparcie ministerstwa a ostatecznie 155 milionowe dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stworzyło realne możliwości uruchomienia inwestycji. Dzięki niej, oprócz ewidentnych efektów ekologicznych i energetycznych, o ponad 40 zwiększy się liczba nowych miejsc pracy. Dodatkowo region może liczyć na pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW w wysokości 92 mln zł. w ramach programu 3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Witold Maziarz, NFOŚiGW