Modernizacją objęty został blisko dwukilometrowy odcinek, który rozbudowano do drogi dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu, oraz dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Warszawską. Wzdłuż przebudowanego odcinka powstały także nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wartość inwestycji wyniosła ponad 63 mln zł. Rozbudowany węzeł umożliwi przekierowanie ruchu na obwodnicę miasta w ciągu drogi krajowej nr 4, co stworzy lepsze warunki dla funkcjonowania transportu publicznego. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, realizowanego dzięki 250 mln zł dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

(www.mir.gov.pl)