Od 30 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wyrobów budowlanych. Zwiększają one zakres kontroli u przedsiębiorców i dają nadzorowi budowlanemu szersze uprawnienia.
Dodatkowe kontrole obejmą nie tylko producentów materiałów budowlanych, ale także ich sprzedawców i importerów. Kontrola będzie mogła być prowadzona także na miejscu budowy. Jeśli wykaże, że wyrób budowlany nie spełnia obowiązujących wymagań, kontroler będzie mógł zabezpieczyć określoną partię materiałów i zakazać ich sprzedaży. Będzie mógł także nakazać importerowi lub producentowi wycofanie ich z obrotu. Przedsiębiorca może zostać zmuszony do odkupienia towaru złej jakości na żądanie kupującego tudzież do zniszczenia takiego towaru na własny koszt. Za wprowadzenie do obrotu i produkcję materiałów budowlanych złej jakości grozić będzie grzywna do 5 tys. zł.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 6 lipca 2010 r., Arkadiusz Jaraszek