W trakcie spotkania poruszono zagadnienia: współpracy międzyregionalnej w projekcie Dolnej Wisły jako szansy na rozwój cywilizacyjny i zwiększenie konkurencyjności Polski w Europie; wkładu gospodarki wodnej w postęp społeczny województwa, w kontekście taniej energii wodnej, transportu śródlądowego czy zachowania naturalnego środowiska oraz znaczenia zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej oraz wodnej dla systemu energetycznego.

Podczas posiedzenia WKDS omawiano też zagadnienie współpracy świata nauki z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, wskazując na bariery instytucjonalne i finansowe, ale też przytaczając pozytywne przykłady działań.

(www.mazowieckie.pl)