Pytanie
Osoba posiadała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do 29 lutego 2012 r. tj. do dnia ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Kolejne orzeczenie o stopniu umiarkowanym dostarczyła w kwietniu 2012 r. wnioskując o przyznanie dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka i zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenia powyższe zostały przyznane. Wyżej wymieniona nie składała wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ w związku z posiadanym orzeczeniem świadczenie to jej nie przysługiwało. W wyniku odwołania do sądu rejonowego w Płocku zgodnie z wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013 r. dziecko zostało zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności. Wyrok stał się prawomocny 19 lutego 2014 r. Osoba ponownie złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w dniu 24 lutego 2014 r., spełnia warunki do przyznania świadczenia.
Od kiedy należy ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem?