Od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 1680 zł. To o 80 zł więcej od obowiązującego w 2013 r. Wzrost najniższej płacy spowoduje wyższe składki, które będą musieli zapłacić przedsiębiorcy, zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych pracowników. Wpłynie on również na wysokość innych świadczeń przysługujących pracownikom, które są pochodnymi najniższej płacy.

Początkujący przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od preferencyjnej, niższej podstawy wymiaru, będą odprowadzali więcej pieniędzy do ZUS. Przypomnijmy, możliwość skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek, wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia, przysługuje przez dwa lata przedsiębiorcom, którzy po raz pierwszy otworzyli działalność gospodarczą. Jeszcze do końca 2013 roku tacy przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 480 zł (30% z 1600 zł). Od 2014 r. podstawa ta wyniesie 504 zł (30% z 1680 zł) i od niej trzeba będzie naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które przedsiębiorca finansuje w całości z własnych środków. W 2013 r. składki te wynoszą 153,12 zł miesięcznie. Natomiast w 2014 r. wzrosną do kwoty 160,78 zł, zakładając, że przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową, a stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,93%.