Jak poinformowała rzeczniczka prasowa wykonawcy - firmy Mostostal Warszawa Agata Falęcka, prace przy modernizacji oczyszczalni już się rozpoczęły.

„Prace obejmą część ściekową, biologiczną i osadową oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu. Będą prowadzone na czynnym obiekcie, ale roboty są tak zaplanowane, aby zachować płynność funkcjonowania oczyszczalni, tak aby nie przerywać działalności zakładu” – podkreśliła.

Rzeczniczka zaznaczyła, że konieczność zachowania ciągłości pracy oczyszczalni wymusi na firmie budowę tymczasowych obiektów. „Dzięki nim możliwe będzie włączenie do procesu nowych obiektów i czasowe wyłączenia na czas modernizacji budynków już istniejących” – powiedziała Falęcka.

Prace modernizacyjne, które potrwać mają 48 miesięcy, obejmą również rozbudowę oczyszczalni. Powstaną nowe obiekty, m.in. reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacze osadu wstępnego czy też zbiornik retencyjny wód ociekowych.

Jednym z celów inwestycji jest również hermetyzacja procesów, która pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwych zapachów na terenie obiektu oraz w jego sąsiedztwie.

Modernizacja oczyszczalni jest kolejną inwestycją, którą Mostostal będzie realizował dla Krosna. Kilka lat temu firma modernizowała Zakład Uzdatniania Wody „Sieniawa” oraz rozbudowywała zakład utylizacji odpadów komunalnych.

Oczyszczalnia ścieków w Krośnie wraz z trzema zakładami uzdatniania wody (w Iskrzyni, Sieniawie i Szczepańcowej) wchodzi w skład lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki z Krosna oraz ośmiu okolicznych miejscowości – łącznie 21 tys. m sześc. ścieków na dobę, co daje 7,6 mln m sześc. nieczystości w ciągu roku. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Bożena Dymkowska