Skąd pomysł na zorganizowanie takiej konferencji?
- Problematyka ochrony konsumenta i kwestia legalności umów kredytów indeksowanych do walut obcychrodzi skrajnie odmienne oceny prawne, wyrażające się m. in. w rozbieżnym orzecznictwem sądów powszechnych - wskazuje dr Janusz Malanowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - W myśl art. 76 Konstytucji RP, władze publiczne mają obowiązek chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Celem zaś nauki jest dochodzenie do prawdy oraz pełnienie służebnej funkcji wobec społeczeństwa - tłumaczy dr Malanowski.

Konferencja podzielona jest na trzy panele. Pierwszy, który rozpocznie się o godz. 9. Dotyczy problemu umowy kredytu i waloryzacji. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, powie m.in. o ochronie praw konsumenta-kredytobiorcy w świetle Konstytucji RP. Drugi panel będzie poświęcony skutkom nieuczciwości postanowień umownych. W tej części sędzia Krzysztof Kurosz, prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia opowie o wpływie niedozwolonego charakteru klauzul zmiany oprocentowania lub kursu waluty na nieważność umowy kredytu. Ostatni panel poświęcony będzie działaniom, jakie rzecznicy: finansowy i praw obywatelskich podjęli, by pomóc frankowiczom. Program konferencji można zobaczyć tutaj.
 
LEX Linie Orzecznicze >>