Adam Gawęda w planach ma przegląd przegląd postępów w realizacji rządowego programu dla górnictwa, analizę możliwości przyspieszenia inwestycji wzmacniających potencjał wydobywczy kopalń i ustabilizowanie sytuacji na rozchwianym przez import rynku węgla. W rozmowie z PAP powiedział, że problemy górnictwa zamierza rozwiązywać  w sposób racjonalny, w drodze konsensusu i odpowiedzialnego dialogu ze stroną społeczną. Z drugiej steony ma nadzieję, że drugim filarem rozwoju Śląska staną się nowoczesne technologie. - Dobre górnictwo jest nam bardzo potrzebne, również w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii - kogeneracyjnych czy poligeneracyjnych, tak aby mogło w perspektywie kilku najbliższych dekad być sektorem rentownym, dostosowanym do potrzeb energetyki - mówi wiceminister Gawęda.

 

 

Nowy wiceminister jest  senatorem - w okręgu rybnickim poparło go ponad 69 tys. wyborców. Adam Gawęda kończył kierunek górnictwo i geologia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jest ekspertem polityki surowcowo-energetycznej, członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W latach 1994-2007 pracował w górnictwie, był m.in. zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych i szefem inwestycji w kopalni Rydułtowy-Anna. W Senacie był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, gdzie zajmował się m.in. sprawami sektora energetycznego, surowców i innowacji.