Nowelizacja znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego, gdy inwestycja nie oddziałuje na sąsiednią nieruchomość. W takiej sytuacji inwestor powinien dokonać jedynie zgłoszenia budowy, a starosta będzie miał 30 dni na wniesienie sprzeciwu. Jednocześnie inwestor może dokonać budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna, że jest to dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Nowe przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów. W myśl nowelizacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Ponadto zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić także pozwolenie na użytkowanie, co skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Nowelizacja oczekuje na podpis prezydenta.

 

(www.sejm.gov.pl)