W czwartek Sejm uchwalił nowelizacje ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Górka przypomniał, że "wsparcie budownictwa społecznego jest jednym z trzech filarów programu Mieszkanie plus i podobnie jak pozostałe ma na celu zredukować niedostępność mieszkań w Polsce". Zauważył, że "w przypadku inwestycji realizowanych przez gminy, a to w ich obowiązkach jest zapewnienie dachu nad głową najuboższym, powstaje rocznie najmniej lokali względem całej produkcji mieszkaniowej".

Prawo budowlane. Komentarz>>

"Szacuje się, że na lokale socjalne oczekuje w całej Polsce około 165 tys. osób o trudnej sytuacji mieszkaniowej, a ich zasób obecnie nie przekracza 100 tys. Planowane w noweli dofinansowanie powinno zwiększyć liczbę lokali socjalnych do około 155 tys. co znacząco usprawni proces alokacji najemców" - ocenił.

Zaznaczył, że "jednym z problemów wynikających z niedoborów kwater socjalnych są wysokie kary, jakie gminy muszą płacić właścicielom mieszkań w związku z niezapewnieniem lokali socjalnych osobom po wyrokach eksmisyjnych".

Zdaniem eksperta "interesującą propozycją rządu jest aspekt subsydiowania gmin w wytwarzaniu lokali socjalnych przy udziale innych inwestorów". "Jest to kolejna szansa dla deweloperów na współpracę z gminami w ramach programu Mieszkanie plus" - podsumował.

Uchwalona przez Sejm nowela zakłada m.in., że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku. Jeżeli najemca nie złoży takiej deklaracji, jego czynsz za wynajem wzrośnie.

Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019 - 2025 w ramach wsparcia dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.

Jak podkreślał w Sejmie wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński, nowelizacja ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Koncentruje się ona na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Smoliński zaznaczył, że obowiązek składania deklaracji o dochodach i majątku wejdzie w życie najwcześniej po 2,5 roku od wejścia w życie ustawy. Zaznaczył, że jeżeli nie zostanie wprowadzony rygor składania takich deklaracji, to gmina nie otrzyma żadnych instrumentów na gospodarowanie lokalami komunalnymi.

W ocenie autorów nowelizacji nowe rozwiązania pozwolą prowadzić gminom rozważną politykę mieszkaniową, ułatwią wykorzystanie środków wspierających i tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy, a także wprowadzają najem socjalny. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych.

Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. (PAP)