Zgodnie ze znowelizowanym prawem geologicznym i górniczym minister środowiska, corocznie, w terminie do 30 czerwca, ogłasza, jakie obszary zostały wytypowane do przetargów na przyszły rok. Wybór obszarów poprzedziła ocena perspektywiczności Polski pod kątem możliwości występowania złóż węglowodorów przygotowana przez państwową służbę geologiczną we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Kryteria wyboru obszarów, oprócz ich perspektywiczności, obejmowały m.in.: cel poszukiwań, stopień rozpoznania geologicznego oraz dostępność dla prac poszukiwawczych. Wybrane obszary stanowią najbardziej perspektywiczne dla odkrycia złóż węglowodorów rejony kraju, spośród tych, które nie są obecnie objęte koncesjami.

Więcej informacji: www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24772_nowe_zasady_udzielania_koncesji_dotyczacych_ropy_i_gazu.html