Głównym celem III FORUM jest pogłębienie dyskusji podjętej podczas I i II Forum na temat perspektyw rozwoju kształcenia Geodetów i Kartografów w Polsce oraz sformułowanie propozycji zmian w zakresie kształcenia w świetle wymagań wynikających z: rozwoju kraju, rosnących potrzeb społeczeństwa informacyjnego, reformy szkolnictwa wyższego, postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego w geodezji i kartografii, przemian demograficznych. Podczas Forum będą omawiane m.in. zagadnienia praktyk zawodowych i ich znaczenia w kształceniu geodetów i kartografów, nowych obszarów zawodowych dla geodezji i kartografii, a także pozyskiwania środków i finansowanie obszarów rozwojowych w geodezji i kartografii w latach 2014-2020.

 

(www.gugik.gov.pl)