Misją Rady jest dostarczanie Ministrowi Gospodarki niezależnej i wszechstronnej wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Do jej zadań należy m.in. opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych służących zmniejszeniu emisji z uwzględnieniem obowiązujących zobowiązań międzynarodowych i regulacji prawnych Unii Europejskiej. Członkowie Rady będą również brali udział w opracowywaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Społeczna Rada do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej została powołana zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2012 r. Jej przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek.

Źródło: www.mg.gov.pl