Platforma daje szerokie możliwości techniczne ułatwiające wprowadzanie obserwacji. Po raz pierwszy dane można wprowadzać także w terenie, na urządzeniach mobilnych. Aplikacja jest już dostępna w sklepie Google (na razie w wersji po angielsku).

- Wiedza o tym, jak zmienia się liczebność ptasich populacji i gdzie występują zagrożone gatunki jest konieczna, aby móc je skutecznie chronić - wyjaśnia Tomasz Chodkiewicz, koordynator projektu Monitoring Ptaków Polski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i dodaje, że informacje o obserwacjach ptaków w Polsce są rozproszone na listach dyskusyjnych, forach, stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, co w praktyce uniemożliwia ich analizę. Utworzenie nowoczesnego i łatwego w obsłudze systemu pozwoli gromadzić te dane w jednym, ogólnopolskim portalu, a dzięki wykorzystaniu jednolitej platformy systemowej, dane będą mogły być analizowane w kontekście analogicznych informacji pochodzących z innych państw – Niemiec, Francji, Austrii czy Szwajcarii. Dzięki temu Polska przestanie być białą plamą na mapie Europy pod względem gromadzenia i wykorzystywania przygodnych obserwacji ptaków – dodaje Tomasz Chodkiewicz z OTOP.

www.otop.org.pl