Pytanie:
Czy można sprzedać nieruchomości gruntowe bez dostępu do drogi publicznej?

Odpowiedź:
Nie ma generalnego zakazu sprzedaży działek bez dostępu do drogi publicznej. Wyjątki od tej reguły wynikają z art. 93 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n. Nieważna jest umowa przeniesienia własności działek gruntu nieposiadających dostępu do drogi publicznej, działek, wchodzących w skład nieruchomości i wymagających odłączenia z księgi wieczystej oraz założenia dla nich nowej księgi (tak - postanowienie SN z 19.03.2015 r., IV CSK 411/14). Ponadto nie jest dopuszczalny podział nieruchomości, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do takiej drogi.

Jeżeli decyzja o podziale nieruchomości zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wydzielonej działki zawarta bez spełnienia tego warunku jest nieważna (art. 58 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny w związku z art. 99 i art. 93 ust. 3 u.g.n. – teza uchwały SN z 4.06.2009 r., III CZP 34/09). 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami