- W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonują dwa obszary, z których finansujemy działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym dużym źródłem jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, drugim – środki krajowe. Obecnie mamy podpisane 180 umów w ramach POIiŚ na kwotę ok. 7 mld zł. Finansujemy m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak: geotermia, biomasa, energia słoneczna. Wspieramy także poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Rozwijamy ponadto sieci ciepłownicze” – mówi Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

Dodał, że obecnie prowadzone są nabory na kwotę 5 mld zł. NFOŚiGW finansuje prace nad czystymi paliwami i działania poprawiające jakość powietrza. - Ze środków krajowych prowadzimy obecnie nabory na kwotę ok. 5 mld zł. Finansujemy m.in. prace badawczo-rozwojowe nad czystymi paliwami w ramach programu Gekon. Oferujemy także program wdrożeniowy dla nowych technologii – Sokół. Ze środków tych finansujemy także inne działania poprawiające jakość powietrza - dodaje prezes Kujda.

Prezes Kujda zaznaczył także, że Narodowy Fundusz finansuje rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych w miastach. - Takie działanie przyczynia się m.in. do likwidacji starych kotłów domowych. To dużo skuteczniejsze rozwiązanie niż dofinansowanie do wymiany indywidualnych kotłów - poinformował.

Źródło: Ministerstwo Środowiska  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów