W Płocku (Mazowieckie) odbyła się w poniedziałek konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Podczas spotkania o wpływie na zdrowie ludzi zanieczyszczeń powietrza, w tym pochodzących z niskiej emisji, czyli skoncentrowanych nad ziemią, jak pył, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, lotne związki organiczne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne mówiła m.in. Agnieszka Zagrodzka z NFOŚiGW.

„Głęboko oddychając złym powietrzem, te substancje kumulują się w naszym organizmie. Tak naprawdę, dziś możemy nic nie poczuć, ale za parę lat możemy mieć poważne problemy zdrowotne” – przestrzegała Zagrodzka. Jak zaznaczyła, pyły zawieszone, w tym PM10 – o średnicy 10 mikrometrów albo PM2,5 – o średnicy 2,5 mikrometra, to nie tylko choroby układu oddechowego, ale przede wszystkim układu krwionośnego, powodujące m.in. zawały czy udary.

„Pyły zawieszone ograniczają życie Europejczyka o jeden rok. Badania prowadzone na obszarze Polski mówią, że jest to jeszcze o dwa miesiące więcej. Także naprawdę mamy o czym myśleć” – dodała.

Zwróciła uwagę, iż obecnie szacuje się, że w przypadku Polski skutkiem wdychania pyłów jest 8 proc. zgonów spowodowanych przez nowotworowy płuc, 5 proc. przez choroby układu krążenia i 3 proc. przez różnego rodzaju infekcje, towarzyszących np. alergii lub astmie.

„W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza umiera rocznie ok. 45 tys. osób, znacznie więcej niż ginie w wypadkach. To olbrzymia skala” – podkreśliła Zagrodzka.

By przeciwdziałać szkodliwym skutkom zanieczyszczenia powietrza, w tym z niskiej emisji, NFOŚiGW realizuje w 16 regionach na terenie całej Polski projekt adresowany m.in. do gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw. Celem, oprócz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy komfortu życia mieszkańców, jest także zmniejszenie zużycia energii oraz wydatków na energię.

Doradcy energetyczni, a w całym kraju działa ich 76 są przygotowani, by nieodpłatnie pomagać we wdrażaniu konkretnych przedsięwzięć, np. samorządom w ramach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, czy spółdzielniom mieszkaniowym i przedsiębiorstwom, chcącym realizować inwestycje związane choćby z termomodernizacją i odnawialnymi źródłami energii.

Projekt obejmuje m.in. wsparcie w planowaniu i prowadzeniu inwestycji przyjaznych środowisku, wskazanie możliwych źródeł finansowania, a także prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleń, w tym dla energetyków gminnych.

Koncepcję projektu doradztwa energetycznego wypracowano w 2014 r. Został on wpisany do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20. Prace w ramach projektu prowadzone są od marca 2016 r., gdy zawarta została umowa z Ministerstwem Energii. Dotychczas przeprowadzono m.in. ok. 10 tys. konsultacji, obejmując działaniami wspierającymi 138 inwestycji. (PAP)