Najemcy będą mogli odkupić mieszkania sprzedane przed laty wraz z nimi za bezcen, ale tylko do 2012 r.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy dotyczącej nabywania własności nieruchomości. Zajmie się nim Sejmowa Komisja Infrastruktury. Projekt daje najemcom takich mieszkań prawo żądania od spółek, w których Skarb Państwa stracił pozycję dominującą, odsprzedaży lokalu, ale tylko gdy nie otrzymali oni wcześniej oferty jego nabycia. Jeżeli właściciel odmówi najemcy sprzedaży, decyzję o tym, czy przysługuje mu prawo nabycia, może podjąć sąd. Zbada on, czy obecny właściciel kupił lokal z naruszeniem prawa. Lokator będzie mógł nabyć lokal po cenie ustalonej na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. dotyczącej sprzedaży mieszkań zakładowych. Przewiduje ona wysokie bonifikaty. Najemcy będą mogli skorzystać z prawa odkupu tylko do końca 2012 r.
Źródło: Rzeczpospolita, 15 marca 2010 r., Renata Krupa-Dąbrowska