Pytanie
Pracownik posiadający prawo do emerytury złożył wniosek w 2013 r. do ZUS o przeliczenie emerytury od nowej bazy. ZUS wydał decyzję odmowną. Sprawa jest aktualnie rozstrzygana w sądzie apelacyjnym. W 2014 r. pracownik odnalazł zaświadczenie z lat 90. oraz otrzymał Rp-7 z 2013 r. i zamierza złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie części socjalnej i stażowej emerytury od kwoty bazowej z 2014 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia z dodatkowych dokumentów.
Czy złożenie wniosku o przeliczenie emerytury w nowych okolicznościach w 2014 r. jest możliwe, jeżeli poprzedni wniosek nie jest prawomocnie rozstrzygnięty?
Czy wniosek z 2014 r. z samego faktu jego złożenia może spowodować jakieś niekorzystne skutki prawne dla rozstrzygnięcia spornego wniosku z 2013 r.?