Pytanie
Osoba fizyczna (pełne księgi rachunkowe) prowadząca działalność gospodarczą przekształciła swoją działalność z dniem 20 grudnia 2012 r. w spółkę jawną (wpis do KRS). Informację o wpisie przedsiębiorca otrzymał w dniu 2 stycznia 2013 r. Przedsiębiorca dokonywał zakupów do dnia 20 grudnia, natomiast do końca roku dokonywał odsprzedaży zakupionych wcześniej towarów. Działalność gospodarczą zamknął w Urzędzie Miasta z datą 31 grudnia 2012 r.
Na jaki dzień osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Spółka jawna nie prowadziła żadnej działalności w 2012 r.
Co z kosztami dotyczącymi przekształcenia?
Czy salda zobowiązań, należności, zobowiązań podatkowych, ZUS, kasy, zysk właściciela i inne przechodzą saldami na spółkę jawną?