Poprzedniczką projektowanego dokumentu jest Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Powstała ona w 1998 r., a po raz ostatni była aktualizowana w 2001 roku. Plan eduEKO 2020 będzie uwzględniać bieżące potrzeby w tym zakresie i aktualny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Planowane zapisy będą spójne z krajowymi i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi, takimi jak Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” czy Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju ONZ.

Zobacz Projekt założeń do planu rozwoju edukacji ekologicznej eduEKO 2020: Ekologia, Komunikacja, Odpowiedzialność.

Konsultacje projektu założeń do planu prowadzone są drogą elektroniczną przy użyciu interaktywnego formularza dostępnego pod adresem https://ankiety.mos.gov.pl/699945/lang-pl do 18 grudnia 2015 r.