Jak podkreśla dr Anna Dalowska, sędzia i redaktor naczelny „Nieruchomości@. Wykładnia i stosowanie prawa” bezpośrednią  inspiracją zainicjowania projektu naukowego była problematyka dotycząca reprywatyzacji nieruchomości, która pojawiła się w trakcie prac Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Dlatego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a zarazem Przewodniczący Komisji Patryk Jaki zainicjował jego powstanie w styczniu. Teraz ukazał się pierwszy numer, a w nim:

  • Kamil Zaradkiewicz , Posiadanie jako przesłanka nabycia roszczeń z dekretu warszawskiego;
  • Anna Dalkowska Decyzja Komisji do spraw reprywatyzacji  nieruchomości warszawskich  w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia;
  • Michał Warciński Pojęcie odpowiedniego dostępu do drogi  publicznej lub budynków  gospodarskich według art. 145 § 1 k.c.
  • Przemysław Ostojski Jawność w postępowaniu rozpoznawczym  przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
  • Paweł Daniel Odliczanie naliczonego podatku VAT od inwestycji realizowanych na gruntach jednostek samorządu terytorialnego
  • Paweł Opitek Zastosowanie technologii blockchain na rynku nieruchomości

Czasopismo nieodpłatnie w formie elektronicznej lub papierowej będzie dostarczane do sądów, prokuratur, jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli zawodów prawniczych czy bibliotek uczelni wyższych. Wkrótce też zostanie uruchomiona  strona  www.nieruchomosci.ms.gov.pl.