- "Polska jest za rozsądną polityką klimatyczną i za uczciwą ochroną klimatu" – komentuje wyzwania związane z unijną i globalną polityką klimatyczną Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Porozumienie Paryskie
- „Porozumienie Paryskie daje nowe pole współpracy i możliwości funkcjonowania w ramach globalnego systemu polityki klimatycznej. Jego zapisy wracają do pierwotnych dokumentów, które były podstawą tworzenia polityki klimatycznej. Główną zasadą w tym przypadku jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ale w sposób zrównoważony, w oparciu o możliwości gospodarcze, technologiczne i finansowe poszczególnych państw - tłumaczy wiceminister środowiska.

- Porozumienie Paryskie opiera się na dobrowolnych kontrybucjach – zobowiązaniach stron tej umowy. „Może to być np. intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii czy zalesianie, które prowadzi do pochłaniania CO2” – wskazuje wiceminister Sałek.

Wiceminister dodaje, że użytkowanie węgla nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu. Trzeba jednak rozwijać nowe technologie, które dają możliwości ograniczenia emisyjności tego źródła energii.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Unijna polityka klimatyczna

- „Propozycja Komisji Europejskiej ma wiele znaków zapytania. Nie znamy, między innymi, pierwotnej emisji z roku 2005 dla całej polskiej gospodarki, w tym sektora nonETS. Nie otrzymaliśmy także dotychczas informacji o metodologii, według której Komisja Europejska wyliczyła dla Polski obowiązek 7% redukcji emisji CO2. Te sprawy wymagają wyjaśnienia i dalszej dyskusji na forum Unii Europejskiej.” - mówi wiceminister środowiska.

Wiceminister Sałek podkreśla, że - "Polska ma już bardzo duże sukcesy w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla o ok. 30% w stosunku do 1988 r., w ramach zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto (Protokół z Kioto zobowiązywał nas do 6% redukcji emisji CO2). - „Polska pokazała, że potrafi redukować emisje i przy tym bardzo dynamicznie się rozwijać. Nasze dotychczasowe osiągnięcia na tym polu powinny być uwzględnione w ramach unijnej polityki klimatycznej” – dodaje wiceminister Sałek.
(MŚ/DL)