Od 2014 roku powstał m.in. nowy obowiązek doskonalenia metodyki monitorowania emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym instalacje, które stosują odstępstwa od metodyki monitorowania lub instalacje, które dostały zalecenia od weryfikatora, muszą sporządzić raport z udoskonalenia metodyki monitorowania (formularz elektroniczny).


Wiele firm boryka się aktualnie z problemem skorygowania i ujęcia w raporcie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w związku z ostatnimi decyzjami w tej sprawie. Wiele niejasności dostarczają też przepisy, które nie określają wprost obowiązków operatorów wobec konkretnych instytucji lub są przez te instytucje różnie interpretowane.


Podczas szkolenia zaproszeni eksperci wyjaśnią szczegółowo m.in. jak monitorować i raportować dane na potrzeby EU ETS oraz rozwiążą indywidualne problemy związane z tym obowiązkiem w Państwa przedsiębiorstwie.
 

Szkolenie: „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji CO2 oraz obowiązki dla przedsiębiorstw związane z KPI” odbędzie się 23 września 2014 r. w Warszawie, w hotelu Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28.


Program:
System handlu uprawnieniami – 2020 i kolejna perspektywa dla uczestników systemu. Czy powrócimy do węgla?
Kompetencje personelu w świetle wymagań monitorowania, raportowania, weryfikacji oraz obsługi w zakresie handlu uprawnieniami do emisji
Omówienie obowiązków operatora instalacji w świetle projektu Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji
Bezpłatne przydziały oraz przydziały związane z KPI. Obowiązki w zakresie raportowania (CIMS, NER&C). Raportowanie w ramach KPI.
Doskonalenie systemu monitorowania i raportowania u operatora
Rola KOBIZE w świetle projektu Ustawy o systemie handlu emisjami
Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas wrześniowego szkolenia „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji CO2 oraz obowiązki dla przedsiębiorstw związane z KPI” stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów a Państwo będą mieli okazję uzyskać informacje od najwyższej klasy fachowców z branży.

Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne pod adresem http://www.powermeetings.eu/konferencje/en/iii-monitorowanie-raportowanie-i-weryfikacja-emisji-co2/

Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.