Konsultowany projekt nowelizacji dotyczy rolników oraz zakładów ubezpieczeń, które zawierają z ministerstwem umowy w sprawie dopłat do składek . W 2018 r. było to pięć towarzystw: PZU.  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW, Concordia Polska, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz  InterRisk.

Większy udział 

Projekt zmienia  art. 6 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach rolników*. Zgodnie z jego nowym brzmieniem odszkodowanie za szkjody spowdowoane suszę może być pomniejszone o o nie więcej niż 10 proc. wartości szkód lub o 20, 25 albo 30 proc. sumy ubezpieczenia w zależności od wysokości pomniejszenia skazanej w umowie. PZ tym,  że szkoda w plonie głównym musi wynieść co najmniej 25 proc. Producent będzie mógł więc sam zdecydować jaki poziom strat w uprawach przyjmie na swoje ryzyko. W przypadku wyboru tej drugiej opcji będzie jednak niższa dopłata do składki. Z tym, że sumy ubezpieczenia są określane odrębnie dla każdej uprawy. Producent ustala ją  indywidualnie z zakładem ubezpieczeń, z tym, że nie mogą one przekroczyć sum maksymalnych określonych dla 1 ha upraw w rozporządzeniu przez ministra rolnictwa*. W 2018 r. maksymalne wynoszą one  10 650 zł - dla zbóż,  8450 zł - dla kukurydzy, 9900 zł - dla rzepaku i rzepiku.

Efekt suszy

Zmiana przepisów to efekt tegorocznej suszy. Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski: w 82,97 proc. gmin, na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. W połowie lipca w gminach działały 1792  komisje ds. szacowania strat. Poszkodowanych zostało 66 387 gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw dotkniętych suszą została oszacowana na ponad 1,2 mln hektarów.

Obecnie jednak jedynie rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczenia minimum 50 proc. swoich upraw. Rolnik, który zdecyduje się polisę, dostanie z budżetu państwa dopłatę do składki ubezpieczeniowej do 65 proc.  z budżetu państwa.

-----------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.