2 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy Prawo energetyczne, który modyfikuje system obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w Polsce
Zgodnie z ustawą wprowadzona zostaje możliwość utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w magazynach znajdujących się poza Polską. Warunkiem koniecznym jest jednak zagwarantowanie dostarczenia tych zapasów do polskiego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ciągu 40 dni. Podwyższono również z 50 do 100 mln m3 limit rocznego przywozu gazu uprawniającego do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego.

Nowe przepisy ograniczają obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się przywozem tego surowca w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom w Polsce. W projekcie przewidziano również możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa, które zamierzają dopiero rozpocząć taką działalność na polskim rynku. – Nasze propozycje mają ułatwić nowym przedsiębiorstwom wejście na polski rynek gazu ziemnego oraz zmniejszyć obowiązki firm już na nim działającym – zaznacza wicepremier Waldemar Pawlak.

- Należy podkreślić, że projektowane zmiany odnoszą się wyłącznie do sposobu realizacji obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego oraz jego egzekwowania – wyjaśnia wiceszef rządu. - Nie wprowadzają one jednak zmian w funkcjonującym systemie koncesjonowania działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu przywozu gazu ziemnego – dodaje wicepremier Pawlak.