Lafarge Cement, Górażdże Cement, Grupa Ożarów, Cementownia Rejowiec, Cemex Polska, Cementownia Nowiny, Cementownia Warta, Cementownia Nowa Huta, Cementownia Odra oraz Ekocem to firmy przeciwko, którym toczy się obecnie postępowanie w sprawie zmowy cenowej.  Urząd Kontroli i Konsumentów od 2006 roku podejmował czynności mające na celu sprawdzenie czy doszło do zmowy cenowej pomiędzy 10 producentami cementu.

Jak podejrzewa UOKiK pomiędzy wspomnianymi producentami mogło dojść do ustalanie warunków sprzedaży oraz podział rynku, a także wymianę poufnych informacji handlowych. Firmy w stosunku do których toczy się postępowanie na razie nie wydają żadnych komunikatów w tej sprawie. Oficjalnie wszyscy oczekują na końcowy finał toczącego się postępowania.

Chociaż jak wiadomo niektórym z oskarżonych firm postawienie zarzutu o zmowę cenową może przysporzyć wielu problemów finansowych. Między innymi zdarzyć się to może w przypadku giganta Cemexu, który wstrzymał w Polsce inwestycje na około 400 mln, ponadto w firmie planowana jest redukcja etatów.
Dla pozostałych firm zarzut o zmowę cenową nie pomoże w wyjściu z dołka finansowego zważywszy na fakt, iż słabnie zainteresowanie cementem. W tym roku liczono na wzrost sprzedaży cementu w granicach 5-7 %, tymczasem nie wiadomo czy osiągnie on 1, 5%.  W przypadku kiedy UKOiK uzna, że firmy cementowe dopuściły się nieuczciwych praktyk firmy oskarżone mogą ponieść kary finansowe w wysokości 10% ich ubiegłorocznych zysków.

Reakcje przedstawicieli branży budowlanej na zmowę cenową firm cementowych są mieszane, wprost stwierdzające iż do zmowy cenowej na pewno doszło oraz negujące ten zarzut. Zwolennicy teorii spiskowej firm cementowych jako argument przywołują fakt skumulowanych oraz niczym nieuzasadnionych wzrostów cenowych cementu w pierwszym i drugim kwartale 2007 roku. Z kolei przeciwnicy odrzucają ten argument jako niewystarczający bowiem w pierwszym i drugim kwartale 2007 roku brakowało surowców na rynku co w naturalny sposób wykorzystali producenci cementu podwyższając ceny.