Mieszkania w pakietach

Na rynku nieruchomości zdecydowanie dominują transakcje indywidualne. Od czasu do czasu dochodzi na nim do transakcji obejmujących większą liczbę mieszkań. Mowa tu o transakcjach pakietowych.

Transakcje pakietowe są przede wszystkim domeną rynku pierwotnego, gdyż deweloper jest w stanie zapewnić inwestorowi interesującą go liczbę lokali. Na rynku wtórnym pod zakupy pakietowe można w zasadzie podciągnąć jedynie transakcje dotyczące kupna całych kamienic, z wszystkimi znajdującymi się w nich mieszkaniami i lokalami użytkowymi. Szczególne natężenie transakcji pakietowych obserwowane było po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Perspektywy wzrostu cen, obserwowanego wcześniej w większości krajów po ich akcesji, przyciągnęły na nasz rynek cudzoziemców lub ich przedstawicieli, którzy zainteresowani byli zakupami mieszkań w celach inwestycyjnych. Największymi pakietami, liczącymi nawet kilkadziesiąt mieszkań, interesowały się fundusze inwestycyjne. Inwestorzy nabywający większą liczbę mieszkań mogli liczyć na ponadstandardowe rabaty, co sprawiało, iż szanse powodzenia inwestycji wyraźnie rosły. Tym bardziej, iż większość z nich miała charakter czysto spekulacyjny. Wraz z pogorszeniem koniunktury na rynku nieruchomości wygasło zainteresowanie transakcjami pakietowymi. Postępujący spadek cen nieruchomości oraz stóp procentowych sprawił, iż część inwestorów, tym razem przede wszystkim krajowych, postanawia już dokonać nieco większych zakupów na rynku nieruchomości. Nie są to co prawda transakcje dotyczące kilkunastu mieszkań, ale dwóch, maksymalnie trzech. Nie są to również zakupy w celach spekulacyjnych, lecz mające na celu bezpieczne ulokowanie i dywersyfikację kapitału, ułatwienie startu w dorosłe życie dzieciom, lub nastawione na osiąganie długoterminowych zysków z wynajmu.

Źródło: inf. pras. Emmerson S.A., stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.