Od soboty, 21 maja przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy mają posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Chodzi o ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

Nowe regulacje unijne

Obowiązek ten wynika z przyjęcia przez Unię Europejską nowych regulacji zawartych w tzw. Pakiecie Mobilności I. "W związku z tym konieczne było także dokonanie zmian krajowych przepisów dotyczących zasad prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego" - dodano.

"Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony" - podkreśliło ministerstwo.

Przekazano, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela "starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną właściwego dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej" a także Główny Inspektor Transportu Drogowego, "jeżeli przedsiębiorca nie występował do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego".