– Z punktu widzenia osób poszukujących pracy, sytuacja na rynku ulega wyraźnej i konsekwentnej poprawie – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Po wakacjach, możemy spodziewać się pewnego spadku ilości ofert sezonowych, ale nie wpłynie to na ogólny obraz sytuacji. Obecny stan można więc nazwać optymistycznym, a co ważne, jest to trend, który będzie się umacniał. Sytuacja narastania ilości ofert obejmuje swoim zakresem coraz większą pulę branż, w których nastał teraz czas kandydata. Obserwujemy również większą chęć pracodawców do zwiększania stawek płac, a także inwestowania w pozafinansowe formy nagradzania pracowników. Zmiany te wpływają na przedefiniowanie kształtu polityki personalnej wielu firm, dla których człowiek staje się coraz większą wartością, wpływającą na poziom ich konkurencyjności na rynku – dodaje Iwona Janas.

Polska a Świat


W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Niepewność związana ze spowolnieniem światowej gospodarki, Brexit i ciągła zmienność na rynkach finansowych wydają się mieć niewielki wpływ na nastawienie przedsiębiorców w obszarze polityki personalnej. Dodatnią prognozę netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. uzyskano na podstawie deklaracji pracodawców w 42 z 43 badanych krajach i terytoriach. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 23 z 43 badanych krajach i terytoriach, w dziewięciu pozostały bez zmian, a w 11 uległy pogorszeniu. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 21 krajach i terytoriach, brak zmian w sześciu, a w 15 spadek. W ujęciu globalnym najbardziej pozytywne nastroje panują wśród pracodawców w Indiach (+32%), Japonii (+23%), na Tajwanie (21%) i w Stanach Zjednoczonych (+18%), najgorsze natomiast w Brazylii (-7%), Belgii, Finlandii, we Włoszech i w Szwajcarii (+1% dla każdego z wymienionych). Jednocześnie Polska znalazła się na 3. miejscu krajów europejskich, w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej.

Czytaj: Firmy mają problem z zatrzymaniem najlepszych pracowników

Najważniejsze wnioski z badania

 

- Polska na 3. miejscu krajów w Europie pod względem prognoz zatrudnienia.

- 90% firm deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów.

- Produkcja przemysłowa triumfuje w prognozach zatrudnienia.

- Najnowsze wyniki globalnego badania ManpowerGroup życzliwe dla Polski.

Pełny raport >>>