W piątek 20 listopada odbyło się posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Tematem spotkania była sytuacja gospodarcza w trakcie epidemii koronawirusa, propozycje zmian systemowych składanych w ramach tzw. dziesiątki Rzecznika MŚP oraz bieżące problemy przedsiębiorców. W trakcie dyskusji premier Gowin zapowiedział poszerzenie listy kodów PKD w tarczy 6.0.  

 

Lista kodów PKD może się wydłużyć

- Prawdopodobnie podczas prac w Senacie rozszerzymy liczbę branż objętych tarczą branżową - zapowiedział Gowin. I dodał, że dla turystyki, gastronomii, hoteli może przygotujemy osobny pakiet pomocy na zachowanie i restart. W pierwotnej wersji projektu tarczy skierowanej do Sejmu lista kodów PKD liczyła ok. 25 pozycji, na skutek poprawek zgłoszonych przez PiS została wydłużona do 35.  Sejm ustawę  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwaną tarczą 6.0 branżową uchwalił w nocy z czwartku 1na piątek 20 listopada. Zdaniem przedsiębiorców jest i tak za krótka i nie obejmuje wszystkich firm mocno poszkodowanych przez obostrzenia mające walczyć z pandemią. W walce o wydłużenie listy wspierał ich Adam Abramowicz. - Przygotowałem listę 40 kodów PKD, które naszym zdaniem niesłusznie zostały pominięte przy przyznawaniu pomocy. Sejm przychylił się tylko do dodania jedynie 5 kodów PKD z tej listy. Liczymy, że kolejne kody będą ujęte w poprawkach Senatu lub rozporządzeniu, którego wydanie umożliwia aktualnie procedowana ustawa – powiedział podczas posiedzenia Adam Abramowicz. Ponadto Jarosław Gowin podkreślił, że jest przeciwny całkowitemu  zamknięciu gospodarki . Zapowiedział, że rząd już wkrótce przedstawi plan odmrażania branż na najbliższe tygodnie, uzależniony jednak od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 


Tak dla  Dziesiątki Abramowicza

Wicepremier Gowin przychylnie też ocenił postulaty „Dziesiątki Rzecznika MŚP”. Absolutnie podzielam tę filozofię w ekonomii i w gospodarce, ten kierunek działania, który zawarty jest w Dziesiątce Rzecznika – powiedział Jarosław Gowin. – Jest ona w duchu gospodarki opartej na prywatnej własności, prostym prawie, niskich podatkach i swobodnej konkurencji. Jesteśmy jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zwolennikami takiego sposobu myślenia – dodał. Propozycja rzecznika zakłada:

  1. Reformę ZUS dla przedsiębiorców.
  2. Płacę minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie.
  3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.
  4. Wprowadzanie zmian prawa gospodarczego nakładających obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem.
  5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.
  6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego.
  7. Powołanie rady odwoławczej przy Ministrze Finansów z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów. ej zadaniem byłoby rozpatrywanie zasadności wnoszenia środków odwoławczych od decyzji organów i od wyroków sądów administracyjnych.
  8. Wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników.
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.
  10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

Postulaty te biuro Rzecznika MŚP przygotowało w porozumieniu z reprezentantami 205 organizacji przedsiębiorców, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców.