Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego jest wiodącym producentem benzyny lotniczej w Europie środkowo-wschodniej, a swoje paliwa sprzedaje na rynkach całego świata. Na benzynie produkowanej w płockim ośrodku latają wszystkie samoloty biznesowe z silnikami tłokowymi w Polsce oraz znaczna ilość w Rosji, na Bałkanach, w krajach byłego Związku Radzieckiego, w Rumuni, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, a nawet w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Filipinach i Komorach. Moskalewicz zamierza zmniejszyć koszty spółki o 15 proc. i zwiększyć sprzedaż o 16 proc.

- Zapotrzebowanie na benzyny lotnicze systematycznie wzrasta. Każdy nowy, sprzedany lub wykorzystany w formie time-sharingu samolot biznesowy z silnikiem tłokowym to potencjalny klient dla OBR. Spółka ma praktycznie 100 procent polskiego rynku oraz jest liderem w regionie. Chcemy tą pozycję spółki umocnić, wejść na nowe rynki i znacząco zwiększyć sprzedać – mówi Marcin J. Moskalewicz.  Ale spółka, pomimo imponującej pozycji na rynku, boryka się z kłopotami i potrzebuje pilnego programu optymalizacji. Marcin J. Moskalewicz, na zlecenie Ministra Skarbu Państwa, realizuje w tej chwili w spółce „test prywatnego inwestora”, czyli proces, w którym prowadzi się analizę stopy zwrotu zaplanowanych inwestycji. - Badamy, czy inwestycje kapitałowe w spółkę skarbu państwa są dokonywana na warunkach, które byłyby akceptowalne również dla inwestora prywatnego, działającego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej – mówi Moskalewicz. - Inwestor prywatny dokonując inwestycji kapitałowej wziąłby pod uwagę przede wszystkim oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału oraz poziom ryzyka inwestycji. Podchodzimy do spółki jak do własnej – dodaje Moskalewicz.

Według Marcina J. Moskalewicza największym problemem spółki do tej pory były niedostateczne inwestycje, zarówno odtworzeniowe, jak i innowacyjne. - Zarząd rozpoczął już program inwestycyjny, warty ponad 9 mln złotych, co stanowi więcej niż 8 proc. przychodów OBR. Rozważamy między innymi inwestycję w nowe kolumny do produkcji paliw lotniczych - mówi Marcin J. Moskalewicz. Nowy zarząd ma poprawić rentowność OBR i przestawić zakład na produkcję wysokodochodową, w stosunkowo krótkim czasie, jednocześnie dbając o interesy załogi, bo spółka jest ważnym pracodawcą w Płocku. Zarząd prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi w OBR, dotyczące decyzji kluczowych dla spółki.

Poprzedni proces prywatyzacji spółki w 2010 roku zakończył się niepowodzeniem, ponieważ oferty złożone przez inwestorów nie były zgodne z planem finansowym właściciela. Według Moskalewicza, po zakończeniu działań optymalizacyjnych jest możliwe osiągnięcie przez Skarb Państwa ceny o 10 proc. wyższej od tej, którą założył minister. - A Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego nie można sprzedać tanio – mówi Moskalewicz. Spółka konkuruje w Europie głównie z gigantami paliwowymi Shell i TOTAL. - Naszym celem jest poprawienie efektywności sprzedaży. Chcemy zbliżyć się do standardów koncernów międzynarodowych – mówi Marcin J. Moskalewicz.

Dwaj najwięksi gracze na rynku paliw w Polsce PKN Orlen i Lotos produkują paliwa lotnicze, ale do silników odrzutowych, gdzie wolumeny sprzedaży opisuje się w milionach ton. OBR zagospodarował i skutecznie rozwija niszowy rynek małych samolotów dla biznesu, na który dużym polskim graczom nie opłaca się wejść. Według Marcina J. Moskalewicza najszybciej rozwijającym się rynkiem zbytu na paliwa lotnicze jest Rosja, gdzie OBR sprzedaje 2 tys. ton rocznie. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy chce zwiększyć tam sprzedaż o 15 proc. Przyglądamy się również rynkom zbytu w zachodniej Europie, w zwłaszcza w Niemczech – mówi Moskalewicz. Równolegle spółka prowadzi analizy, dotyczące komercjalizacji innowacyjnych badań, które realizuje OBR. Spółka ma, m.in. patenty na nowatorskie badania analityczne, dotyczące, jakości paliw oraz dysponuje zapleczem laboratoryjnym. Do tej pory spółka nie zarabiała na badaniach – mówi Marcin J. Moskalewicz.  - Prowadzimy również przygotowania do dużych inwestycji w produkcję geomembrany, czyli specjalistycznej folii do podbudowy autostrad i budowy wałów powodziowych oraz oczyszczalni ścieków, ponieważ takim zapleczem produkcyjnym dysponuje spółka – mówi Moskalewicz.

Profil OBR PR S.A.

W produkcji rafineryjno – chemicznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego najważniejszym asortymentem są benzyny lotnicze Avgas 100LL, B91/115, OBR 91UL, oraz benzyna do ultralekkich samolotów – OBR85 UL. W 2010 r. wyprodukowano i sprzedano benzynę lotniczą w ilości 11 997 tys. kg. Ponad 3 600 tys. kg trafiło na rynek polski, co stanowi 100% udział w rynku krajowym. Pozostałą ilość benzyny tj. ok. 8 400 tys. kg stanowi sprzedaż eksportowa. Na 2011 rok planuje się ponad 16% wzrost produkcji i sprzedaży benzyn lotniczych i osiągnięcie wielkości sprzedaży na poziomie 14tys. kg. Zakładane jest utrzymanie 100% udziału na rynku krajowym oraz pozyskanie nowych rynków zbytu w sprzedaży eksportowej jak również stopniowe zwiększanie udziału w rynkach już posiadanych. Obecnie OBR prowadzi liczne negocjacje handlowe pozwalające zwiększyć rynek w sprzedaży eksportowej.