Wysokość nagrody to 35 tysięcy dolarów. Ceremonia wręczenia dyplomów i nagród odbędzie się w Rio de Janeiro 24 listopada br.

Jak wyjaśniono na stronie internetowej ministerstwa, wyróżnienie (UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Preservation) przyznawane jest co dwa lata osobom, organizacjom lub instytucjom, które działają na rzecz ochrony środowiska zgodnie z celami i polityką UNESCO.

W tym roku oprócz Lasów Państwowych nagrodę otrzymała także organizacja Endangered Wildlife Trust.

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na prawie jednej trzeciej powierzchni Polski. Działa od 89 lat i zatrudnia 25 tysięcy ludzi.