Pytanie
Spółka uległa podziałowi (przeniesienie części majątku spółki dzielonej do spółki wydzielonej - zorganizowanej części przedsiębiorstwa) i z dniem 24 kwietnia (wpis podziału do KRS) został przeniesiony majątek. Spółka prowadzi usługi ciągłe, co wiąże się z fakturowaniem na koniec miesiąca.
Która ze spółek powinna wystawić faktury sprzedażowe?
Czy na wartość 100% powinna wystawić faktury spółka wydzielona, czy też faktury powinny być wystawione proporcjonalnie do okresu świadczonych usług, czyli od 1 do 23 kwietnia spółka dzielona, a od 24 do 30 Spółka wydzielona. W Spółce dzielonej do 23 kwietnia ponoszone były koszty.