Pytanie
Istnieją trzy powiązane spółki: A (jawna), B (z o.o.) i C (z o.o.). Spółka A posiada 40% udziałów w spółce B, a spółka B posiada 100% udziałów w spółce C. Oprócz tego wspólnicy spółki jawnej A posiadają pozostałe 60% udziałów spółki B jako osoby fizyczne. Jeden ze wspólników spółki A jest jednocześnie członkiem czteroosobowego zarządu spółki B.
Która spółka powinna sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu, że wszystkie trzy sprawozdania jednostkowe zawierają istotne dane?
Czyje dane powinny być ujęte w takim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?