Pytanie
Kiedy przestrzeń (posiadająca wysokość, jaka odpowiada wysokości kondygnacji oraz okna, połączona z niższą kondygnacją schodami z poszerzoną "duszą") znajdująca się w obrębie mieszkania dwupoziomowego (w drugim jego poziomie) będzie antresolą, a od jakiego momentu należy ją traktować jak kolejną kondygnację?
Patrząc na budynek z zewnątrz odbiera się go jak budynek V kondygnacyjny, a projektant twierdzi, że jest to budynek IV kondygnacyjny, gdyż jego zdaniem ostania IV kondygnacja posiada dodatkowo antresolę. Problem dotyczy oceny zgodności takiego rozwiązania z miejscowym planem, który dopuszcza budynki IV kondygnacyjne.