Pytanie
Przedsiębiorca w dniu 13 października 2011 r. zawarł umowę o nadzór nad zabawką (zabawka, która buja się po wrzuceniu pieniędzy). Zgodnie z umową przedsiębiorca ma otrzymywać 20 zł brutto miesięcznie, przy czym strony ustaliły, że płatność będzie następowała po zakończeniu umowy o nadzór, po przedstawieniu faktury. Na umowie nie zaznaczono kiedy nastąpi jej zakończenie, w związku z czym, nie została jeszcze wystawiona faktura i nie nastąpiło rozliczenie.
Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie dopiero po wystawieniu faktury, tj. w 2012 r.?