Pytanie
Zakupiliśmy u Państwa licencję na VGK Platinum na okres 3 lat. W treści umowy widnieje zapis "Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłączną licencję na korzystanie z publikacji on-line (każda licencja na jeden jednoczesny dostęp), wymienioną w załączniku nr 1 do Umowy i w okresie abonamentowym tamże określonym"- (3 lata). Z tytułu realizacji Umowy, w tym realizacji usługi podstawowej polegającej na udzieleniu licencji na korzystanie z publikacji on-line opisanej w załączniku nr 1 w okresie abonamentowym tamże wskazanych (3 lata) oraz innych świadczeń nią objętych, które mają charakter pomocniczy w stosunku do tej usługi, Licencjodawcy przysługuje od Licencjobiorcy wynagrodzenie netto w wysokości 7200,96 zł netto.". W dniu 9 grudnia 2010 r. otrzymaliśmy fakturę z dnia 30 listopada 2010 r. na za okres 1 roku (grudzie 2010 r. - listopad 2011 r.) na kwotę netto 2400 zł o treści 1. ABC-5468 VGK Platinum OL abon (usługa rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych).
Kiedy odliczyć podatek VAT naliczony od otrzymanej faktury?
Czy w miesiącu otrzymania faktury, tj. w grudniu 2010 r., czy też po zakończeniu usługi, tj. w listopadzie 2011 r.?