Pytanie
Spółka akcyjna, podatnik VAT czynny dokonuje sprzedaży warchlaków na rzecz rolników ryczałtowych. Rolnik, który je zakupił dokonuje tuczu tych warchlaków i w momencie osiągnięcia odpowiedniej wagi, po 3 miesiącach, dokonuje ich sprzedaży na rzecz Spółki. W momencie sprzedaży warchlaka do tuczu na rzecz rolnika otrzymuje on dodatkowo zaliczkę na poczet przyszłej transakcji sprzedaży w celu zapewnienia środków na zakup środków do produkcji. W momencie przekazania przez Spółkę zaliczki z kwotą wyszczególnionego VAT powstaje u Spółki prawo do odliczenia podatku zawartego w takim dokumencie, który nie jest fakturą zaliczkową. W momencie zakupu od rolnika tuczników Spółka wystawi fakturę VAT RR rozliczeniową na pozostałą część transakcji i odliczy w momencie jej zapłaty pozostałą część VAT.
Co będzie się działo gdy Spółka nie odliczy podatku z dokumentu zaliczki, a dokumentem rozliczającym będzie dopiero faktura zakupu po dostawie utuczonych zwierząt, z której odliczy cały podatek?
Czy Spółka będzie mogła odliczyć VAT w całości z faktury VAT-RR w miesiącu zapłaty pozostałej części faktury?
Naszym zdaniem przy braku wystawionego dokumentu zaliczkowego na rzecz rolnika RR Spółka może odliczyć cały podatek naliczony w miesiącu zapłaty faktury rozliczającej transakcję. Przekazana zaliczka w związku z brakiem dokumentu zaliczkowego, o którym mowa w art. 116 ust. 9b ustawy o VAT (bez wyszczególnienia podatku) nie będzie miała wpływu na prawo do odliczenia z całości faktury VAT-RR rozliczeniowej w momencie jej zapłaty. Ewentualnie w przypadku kontroli prawo do odliczenia z zaliczki zostanie przesunięte na miesiące wcześniejsze, natomiast z miesiąca zapłaty faktury rozliczającej VAT-RR zostanie zakwestionowane z części odpowiadającej zaliczce. Wówczas możemy złożyć korektę z miesięcy wcześniejszych przenosząc prawo do odliczenia zaliczki z miesiąca wcześniejszego do miesiąca faktury VAT-RR rozliczeniowej.