Pytanie
Kiedy należy wykazać w deklaracji VAT zwrot zaliczki z tytułu importu usług?
W grudniu spółka wpłaciła zaliczkę na poczet usług telekomunikacyjnych dostarczanych przez zagranicznego kontrahenta i wykazała z tego tytułu import usług w deklaracji. Z dniem 31 stycznia rozwiązano umowę. W związku z tym, że wartość zaliczki przewyższyła wartość wykonanej usługi, kontrahent w lutym zwrócił spółce nadpłaconą zaliczkę.
Czy kwotę zwróconej zaliczki należy wykazać ze znakiem minus w deklaracji za luty czy też należy skorygować deklarację za grudzień?
Kontrahent nie wystawił faktury korygującej, otrzymaliśmy jedynie zwrot pieniędzy na konto bankowe.
Jaki należy zastosować kurs do przeliczenia zwróconej zaliczki na złote?