Pytanie
W dniu 1 września 2010 r. pracodawca zawarł z pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony w zawodzie sprzedawca. Okres nauki trwał 2 lata i zakończył się egzaminem w dniu 31 sierpnia 2012 r. - pozytywnie. Od 1 września 2012 r. należy zmienić warunki wynagrodzenia takiemu pracownikowi, gdyż od 1 września 2012 r. winna być pracownikiem. Jednak w dniu 12 maja 2012 r. uczennica urodziła dziecko, w związku z czym udzielono jej urlopu macierzyńskiego od 12 maja 2012 r. do 28 września 2012 r. tj. 140 dni. Podstawą wypłaty zasiłku macierzyńskiego było wynagrodzenie ze stawki ucznia.
Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 września 2012 r. do 28 września 2012 r.?