Pytanie
Firma (działalność gospodarcza osoby fizycznej) prowadzi usługę logistyczną - dostawę elementów złącznych bezpośrednio na stanowiska pracy klienta, który używa je jako części do wykonania wyrobu. Firma na podstawie udostępnionej dokumentacji klienta ustala zapotrzebowanie (ilość i termin) na dany element i dostarcza go na podstawie harmonogramów na stanowisko pracy (na regały w hali montażowej). Do chwili obecnej fakturowanie odbywało się w momencie dostawy towaru (wysyłki dokument WZ). Obecnie klient chce odstąpić firmie regały na hali produkcyjnej i żąda aby fakturowanie odbywało się na podstawie raportu z produkcji (zużycia do produkcji) w związku z powyższym mam następujące pytania w związku z prawem podatkowym:
Czy można działalność taką zakwalifikować jako usługę o charakterze ciągłym i wystawiać fakturę na koniec miesiąca (umowa zawarta jest na czas nie określony)?
Jak określić moment dostawy towaru:
- data dostawy na regały (przekazane nam)
- datę montażu (jaki dokument?)
- datę raportu o wykonaniu podzespołu (wyrobu)?